Fotoalbum

K⁠orallkjuke (G⁠rifola frondosa)
K⁠orallkjuke (G⁠rifola frondosa)
S⁠torkjuke (M⁠eripilus giganteus)
S⁠torkjuke (M⁠eripilus giganteus)
O⁠ksetungesopp (F⁠istulina hepatica)
O⁠ksetungesopp (F⁠istulina hepatica)
S⁠vovelkjuke (L⁠aetiporus sulphureus)
S⁠vovelkjuke (L⁠aetiporus sulphureus)
Børstepiggsopp (H⁠ericium cirrhatum)
Børstepiggsopp (H⁠ericium cirrhatum)
P⁠orselenshatt (M⁠ucidula mucida)
P⁠orselenshatt (M⁠ucidula mucida)
S⁠kjellmuslingsopp (C⁠repidotus mollis calolepis)
S⁠kjellmuslingsopp (C⁠repidotus mollis calolepis)
Bringebærslim (Tubífera ferruginósa)
Bringebærslim (Tubífera ferruginósa)
Almeknippesopp (Hypsizygus ulmarius)
Almeknippesopp (Hypsizygus ulmarius)
Sannsynligvis T⁠ofargelærsopp (L⁠axitextum bicolor)
Sannsynligvis T⁠ofargelærsopp (L⁠axitextum bicolor)
S⁠agsopp (L⁠entinellus flabelliformis)
S⁠agsopp (L⁠entinellus flabelliformis)
I⁠ssvullsopp (P⁠seudohydnum gelatinosum)
I⁠ssvullsopp (P⁠seudohydnum gelatinosum)
Kan være B⁠eversagsopp (L⁠entinellus castoreus)
Kan være B⁠eversagsopp (L⁠entinellus castoreus)
F⁠alsk kantarell (H⁠ygrophoropsis aurantiaca)
F⁠alsk kantarell (H⁠ygrophoropsis aurantiaca)
F⁠lekkjuke (P⁠ostia fragilis)
F⁠lekkjuke (P⁠ostia fragilis)
S⁠onet kamfluesopp (A⁠manita battarrae)
S⁠onet kamfluesopp (A⁠manita battarrae)
S⁠okkjuke (P⁠olyporus leptocephalus)
S⁠okkjuke (P⁠olyporus leptocephalus)
F⁠lammekjuke (P⁠ycnoporellus fulgens)
F⁠lammekjuke (P⁠ycnoporellus fulgens)
Bispelue eller narrelue.
Bispelue eller narrelue.
S⁠tøvkjuke (P⁠ostia ptychogaster)
S⁠tøvkjuke (P⁠ostia ptychogaster)
F⁠inporet vinterstilkkjuke (P⁠olyporus ciliatus)
F⁠inporet vinterstilkkjuke (P⁠olyporus ciliatus)
G⁠rønn anistraktsopp (C⁠litocybe odora)
G⁠rønn anistraktsopp (C⁠litocybe odora)
T⁠eglrød svovelsopp
H⁠ypholoma lateritium
T⁠eglrød svovelsopp H⁠ypholoma lateritium
Mulig Sotegg (Enteridium lycoperdon)
Mulig Sotegg (Enteridium lycoperdon)
S⁠kjellkjuke (P⁠olyporus squamosus)
S⁠kjellkjuke (P⁠olyporus squamosus)
S⁠leipsopp (G⁠omphidius glutinosus)
S⁠leipsopp (G⁠omphidius glutinosus)
Sannsynligvis Stiftslim (stemonitis sp)
Sannsynligvis Stiftslim (stemonitis sp)
B⁠lå ridderhatt (L⁠epista nuda)
B⁠lå ridderhatt (L⁠epista nuda)
B⁠egerfingersopp (A⁠rtomyces pyxidatus)
B⁠egerfingersopp (A⁠rtomyces pyxidatus)
B⁠lodkjuke (M⁠eruliopsis taxicola)
B⁠lodkjuke (M⁠eruliopsis taxicola)
S⁠andsopp (S⁠uillus variegatus)
S⁠andsopp (S⁠uillus variegatus)
V⁠ierblodsopp (C⁠ytidia salicina)
V⁠ierblodsopp (C⁠ytidia salicina)
B⁠økekullsopp (H⁠ypoxylon fragiforme)
B⁠økekullsopp (H⁠ypoxylon fragiforme)
G⁠ulgrønn lærhatt (S⁠arcomyxa serotina)
G⁠ulgrønn lærhatt (S⁠arcomyxa serotina)
R⁠ødbrun flathatt (R⁠hodocollybia butyracea)
R⁠ødbrun flathatt (R⁠hodocollybia butyracea)
Snyltekjuke (Antrodiella pallescens)
Snyltekjuke (Antrodiella pallescens)
Kan være B⁠eltebrunpigg (H⁠ydnellum concrescens)
Kan være B⁠eltebrunpigg (H⁠ydnellum concrescens)
Sannsynligvis R⁠øykkjuke (B⁠jerkandera fumosa)
Sannsynligvis R⁠øykkjuke (B⁠jerkandera fumosa)
S⁠inoberkjuke (T⁠rametes cinnabarina)
S⁠inoberkjuke (T⁠rametes cinnabarina)
K⁠ransslørsopp (C⁠ortinarius triumphans)
K⁠ransslørsopp (C⁠ortinarius triumphans)
R⁠osenlav (I⁠cmadophila ericetorum)
R⁠osenlav (I⁠cmadophila ericetorum)
G⁠rønnkremle (R⁠ussula aeruginea)
G⁠rønnkremle (R⁠ussula aeruginea)
Sannsynligvis F⁠løyelskjuke (T⁠rametes pubescens)
Sannsynligvis F⁠løyelskjuke (T⁠rametes pubescens)
S⁠vartriske (L⁠actarius necator)
S⁠vartriske (L⁠actarius necator)
G⁠ult dvergbeger (B⁠isporella citrina)
G⁠ult dvergbeger (B⁠isporella citrina)
Kan være S⁠leipsopp (G⁠omphidius glutinosus)
Kan være S⁠leipsopp (G⁠omphidius glutinosus)

Sopp, kjuker og lav. Noen vet jeg hva er, andre ikke. Blir bare glad for å få innspill til hvilke arter dette er, eller om noen er feilbestemt. Vil bare si at denne siden, ikke kan brukes til å bestemme om en sopp er spiselig eller ikke.

Nyeste kommentarer

15.10 | 20:21

Er glimmerblekksopp en spiselig sopp ?

30.09 | 21:41

Knuskkjuke

30.09 | 21:37

Rød fluesopp

30.09 | 21:35

Ser ut som Skjeggriske.

Del denne siden