Fotoalbum

Grønnbeger (Chlorociboria)
Grønnbeger (Chlorociboria)
Lakkjuke (Ganoderma lucidum)
Lakkjuke (Ganoderma lucidum)
P⁠iggmusling (I⁠rpex lacteus)
P⁠iggmusling (I⁠rpex lacteus)
Sandkjuke. Coltricia perennis.
Sandkjuke. Coltricia perennis.
Rød fluesopp
Rød fluesopp
Bjørkemusling (Lenzites betulina)
Bjørkemusling (Lenzites betulina)
Raggkjuke (Trametes hirsuta)
Raggkjuke (Trametes hirsuta)
Hårstry (Usnea Hirta)
Hårstry (Usnea Hirta)
Vintersopp (Flammulina velutipes)
Vintersopp (Flammulina velutipes)
Grå fargelav (Parmelia saxatilis)
Grå fargelav (Parmelia saxatilis)
Knivkjuke (Piptoporus betulinus)
Knivkjuke (Piptoporus betulinus)
Skjellnever (Peltigera praetextata)
Skjellnever (Peltigera praetextata)
Sinoberkjuke (Pycnoporus cinnabarinus)
Sinoberkjuke (Pycnoporus cinnabarinus)
Sannsynlivis K⁠ompostbegersopp (P⁠eziza vesiculosa)
Sannsynlivis K⁠ompostbegersopp (P⁠eziza vesiculosa)
Kan være Viftelærsopp (Stereum subtomentosum Pouzar)
Kan være Viftelærsopp (Stereum subtomentosum Pouzar)
Gul gelesopp (Tremella mesenterica)
Gul gelesopp (Tremella mesenterica)
Blåkjuke
Blåkjuke
Vifterynkesopp (Plicaturopsis crispa)
Vifterynkesopp (Plicaturopsis crispa)
Knivkjuke (Piptoporus betulinus)
Knivkjuke (Piptoporus betulinus)
Flatkjuke (Ganoderma applanatum)
Flatkjuke (Ganoderma applanatum)
Beltekjuke (Trametes ochracea)
Beltekjuke (Trametes ochracea)
Bladgelesopp (Tremella foliacea)
Bladgelesopp (Tremella foliacea)
Svartbevre (Exidia glandulosa)
Svartbevre (Exidia glandulosa)
Knuskkjuke
Knuskkjuke
Ragglærsopp (Stereum hirsutum)
Ragglærsopp (Stereum hirsutum)
Rødrandkjuke (Fomitopsis pinicola)
Rødrandkjuke (Fomitopsis pinicola)
Vanlig messinglav (Xanthoria parietina)
Vanlig messinglav (Xanthoria parietina)
Beltekjuke (Trametes ochracea)
Beltekjuke (Trametes ochracea)
Bruskbevre (Exidia candida cartilaginea)
Bruskbevre (Exidia candida cartilaginea)
D⁠uftriske (L⁠actarius camphoratus)
D⁠uftriske (L⁠actarius camphoratus)
Sannsynligvis Bjørkemusling (Lenzites betulina)
Sannsynligvis Bjørkemusling (Lenzites betulina)
Vortelav (Melanohalea exasperata)
Vortelav (Melanohalea exasperata)
Sannsynligvis Bjørkemusling (Lenzites betulina)
Sannsynligvis Bjørkemusling (Lenzites betulina)
Elghornslav (Pseudevernia furfuracea)
Elghornslav (Pseudevernia furfuracea)
Ragglærsopp (Stereum hirsutum)
Ragglærsopp (Stereum hirsutum)
F⁠rynseskjold (U⁠mbilicaria cylindrica)
F⁠rynseskjold (U⁠mbilicaria cylindrica)
Svartrandkjuke (Bjerkandera adusta)
Svartrandkjuke (Bjerkandera adusta)
Silkekjuke (Trametes versicolor)
Silkekjuke (Trametes versicolor)
Putekjuke (Phellinus punctatus)
Putekjuke (Phellinus punctatus)
Ishår
Ishår
Tobakksbroddsopp (Hymenochaete tabacina)
Tobakksbroddsopp (Hymenochaete tabacina)
Rekkekjuke (Antrodia serialis)
Rekkekjuke (Antrodia serialis)

Sopp, kjuker og lav. Noen vet jeg hva er, andre ikke. Blir bare glad for å få innspill til hvilke arter dette er, eller om noen er feilbestemt. Vil bare si at denne siden, ikke kan brukes til å bestemme om en sopp er spiselig eller ikke.

Nyeste kommentarer

15.10 | 20:21

Er glimmerblekksopp en spiselig sopp ?

30.09 | 21:41

Knuskkjuke

30.09 | 21:37

Rød fluesopp

30.09 | 21:35

Ser ut som Skjeggriske.

Del denne siden